Postopek asfaltiranja

Celoten potek asfaltiranja

Asfalt je potrebno proizvesti, transportirati in izvesti končni del procesa – asfaltiranje, kjer na utrjeno in pripravljeno površino strojno ali ročno nanesemo vročo zmes asfalta.

PRIPRAVA  ASFALTA

– poteka v asfaltni bazi. Projektiranje sestave asfaltnih zmesi pomeni izbiro materialov in njihovega razmerja v sestavi, ki je potrebna za optimalno zagotovitev zahtevanih lastnosti glede na vrsto asfaltne zmesi. Podjetje Mapri proasfalt ima lastno asfaltno bazo, kjer lahko naročnikom zagotovimo optimalno zagotavljanje standardov za pridelavo asfaltne mešanice.

Pripravo asfalta redno kontroliramo in končnim naročnikom, ob koncu del izdamo ustrezni certikikat.

TRANSPORT ASFALTA

– asfalt se prevaža s posebnimi tovornjaki, ki odpeljejo mešanico na gradbišča.  Tovornjaki  so zaprtega tipa (iz kovine ali platna), da do gradbišča izgubijo čim manj toplote. Transport je izveden hitro oz. v čim krajšem času.

Transportno sredstvo

POLAGANJE ASFALTA

– vgrajevanje asfaltne mešanice je zaključni  del postopka asfaltiranja. Polaganje poteka na v naprej pripravljeno podlago, katera mora biti ustrezno pripravljena oz. utrjena. Najpomembnejši del utrjevanja podlage je utrjevanje okoli meteornih ali odvodnih voda, zato morajo biti vse cevi , kanali in druge vode pod podlago pravilno nameščene in zaprte. V nasprotnem primeru meteorna ali podzemna voda odnese podlago in sčasoma nato popusti tudi asfalt.

Po ustreznem meteornem odvodnjavanju je potrebno  površino ustrezno potlačiti oz. povaljati glede na nasilnost končne površine.

Sledi nanos asfaltne mešanice, ki jo tovarnjaki stresajo direktno v »finišer« (stroj, ki asfaltno mešanico polaga in hkrati ravna na pripravljeno površin) ali se asfaltno mešanico zaradi težkih pogojev terena nanaša iz tovarnjaka ročno.

Polaganje asfalta

Polaganje asfalta

VALJANJE ASFALTNE MEŠANICE

– Delo glede na nosilnost površine izvajajo valjarji različne teže. Faza valjanja je pomembna zaradi stiska mešanice do stopnje, da v njo ne more prodreti voda. Valjarji pri svojem delu uporabljajo vodo, ki teče po valju. S tem preprečijo oprijem asfaltne mešanice na valj valjarja.