Modrost – S pravim odnosom razvijanja podjetja v razmerju potreb in možnosti trga, smo od enega zaposlenega pripeljali podjetje v rang velikosti srednjih podjetij.

Argumentiranje – Pri vsaki storitvi za naročnika izvedemo celotno rešitev – od svetovanja, prilagajanja … do načina plačevanja, ki temelji na začetni transparentni ponudbi.

Poštenost – Smo vesten, resen in zanesljiv poslovni partner, ki svoje odlike kaže v dejansko izvedenem projektu.

Resnica – Pri sodelovanju z naročniki prikažemo vse možnosti sodelovanja in razkrijemo vse cene.

Inovativnost – Iskanje najboljših rešitev je naše vodilo, odzivnost na spremembe okolja stalnica in iskanje še boljših rešitev pa naloga zaposlenih.

SPREMLJANJE NOVOSTI

Brez izobraževanja danes ni napredka. V našem podjetju izobražujemo tako delavce, ki opravljajo najtežja fizična dela, kot delavce, ki nosijo največjo odgovornost. Bistvo izobraževanje je v tem, da umislimo v sebe dobre stvari. Že grki so za to skovali podobno besedo: pedagogika, ki prihaja iz glagola »paideuein«, »izobraževati otroke«. V latinščini pomeni »erudire«. To je pojem, ki prvotno izvira iz živalskega kraljestva in ki ponazarja naslednje: Izobraževati pomeni voditi človeka stran od surovosti živali. Zelo sorodna latinska beseda »educare«, ki dobesedno pomeni »izvleči iz otroka ali človeka tisto, kar je vanj položeno«.

Izobraževanje pomeni, da jim celo življenje posredujemo novo znanje, ki ga bodo pridom uporabljali, tako za svoj osebni kot poslovni namen. Pri tem ne gre, da kopičimo znanje, da bi s z njim bahali, se postavljali pred druge, ker smo pametnejši ampak , da znamo trenutna vedenja povezati s sedanjim svetom, konkretno z našimi nalogami, dolžnostjo in poslanstvom, ki mora biti usklajeno z našo notranjostjo. Takrat dosežemo v samemu sebi ravnovesje in delo opravljamo etično, z svojo notranjo zavestjo.

V našem podjetju opravijo veliko dela stroji, ki zaradi tehnoloških spoznanj z leti postajajo stari in neuporabni. Zato moramo na tem področju slediti tehnološkim iznajdbam. Tovrstno delo sodi pod dela in naloge direktorja družbe. Primož Petrič se udeležuje različnih sejmov in ogledov objektov.