Modrost – S pravim odnosom razvijanja podjetja v razmerju potreb in možnosti trga, smo od enega zaposlenega pripeljali podjetje v rang velikosti srednjih podjetij.

Argumentiranje – Pri vsaki storitvi za naročnika izvedemo celotno rešitev – od svetovanja, prilagajanja … do načina plačevanja, ki temelji na začetni transparentni ponudbi.

Poštenost – Smo vesten, resen in zanesljiv poslovni partner, ki svoje odlike kaže v dejansko izvedenem projektu.

Resnica – Pri sodelovanju z naročniki prikažemo vse možnosti sodelovanja in razkrijemo vse cene.

Inovativnost – Iskanje najboljših rešitev je naše vodilo, odzivnost na spremembe okolja stalnica in iskanje še boljših rešitev pa naloga zaposlenih.

Projektiranje

V podjetju Mapri pro asfalt d.o.o., ločimo projektiranje na dve glavni smeri:

  • izpeljava projektov s področju nacionalnih in evropskih sredstev ter
  • izdelava in vodenje projektov v zasebnem sektorju.

Mapri 9

I. Izpeljava projektov s področju nacionalnih in evropskih sredstev

V podjetju Mapri pro asfalt d.o.o., smo tako številčno, kot strokovno popolnoma usposobljeni, da na podlagi nacionalne ali evropske razpisne dokumentacije, pripravimo ustrezno ponudbo na področju celotnih izvedb nizkih gradenj. Ob uspešnem nastopu in pridobitvi pravnega posla, le-tega izpeljemo v dogovorjenih pogojih. Tako izvajamo gradbene projekte s področja inženirskih gradenj s poudarkom na cestni infrastrukturi, kot so:

  • projekti za gradnjo avtocest, hitrih cest, glavnih in regionalnih,
  • projekti gradnje lokalnih cest, križišč, pločnikov, parkirišč, kolesarskih stez, pločnikov, igrišč, ukrepov za umiranje prometa, rekonstrukcije cest in preplastitve klančine, kolesarske proge, grbine oz. t.i, ležeče policaje idr.

Mapri 10

Ravno tako pri projektih nizkih gradenj, ki spremljajo cestno infrastrukturo izvajamo dela, kot so:

  • vse vrste podpornih in opornih zidov, stebrov, …
  • vse vrste vodov, ki spremljajo tako cestno in drugo infrastrukturo, kot so:

izgradnja kanalizacijskega, vodovodnega in meteornega omrežja

Mapri 11

 

II. Izdelava in vodenje projektov v zasebnem sektorju

Veliko bolj dinamičen in zanimiv sektor je gradnja v zasebnem sektorju. V podjetju Mapri pro asfalt d.o.o., se zavedamo, da dobro opravljeno delo v zasebnem sektorju zelo močno vpliva na ugled podjetja. Res da so v primerjavi s projekti financirani z državnega proračuna, finančno neprimerljivi se v podjetju zavedamo, da je vsako slabo opravljeno delo slaba reklama za podjetje.

Mapri 12

Pri projektih v zasebnem sektorju vam na podlagi ogleda, ponudbe izdelamo projektno dokumentacijo, pripravimo predračun in se na podlagi dogovorjenega lotimo dela. Izvajamo vse vrste del nizkih gradenj. Izvajamo dela na področju izgradnje cestne infrastrukture, urejevanja okolice, in izgradnja spremljajočih objektov, kot so nasipi, izkopi, fino planiranje, polaganje vseh vrst materialov, meritve utrjenosti terena, polaganje fekalne, meteorne in druge kanalizacije.