Modrost – S pravim odnosom razvijanja podjetja v razmerju potreb in možnosti trga, smo od enega zaposlenega pripeljali podjetje v rang velikosti srednjih podjetij.

Argumentiranje – Pri vsaki storitvi za naročnika izvedemo celotno rešitev – od svetovanja, prilagajanja … do načina plačevanja, ki temelji na začetni transparentni ponudbi.

Poštenost – Smo vesten, resen in zanesljiv poslovni partner, ki svoje odlike kaže v dejansko izvedenem projektu.

Resnica – Pri sodelovanju z naročniki prikažemo vse možnosti sodelovanja in razkrijemo vse cene.

Inovativnost – Iskanje najboljših rešitev je naše vodilo, odzivnost na spremembe okolja stalnica in iskanje še boljših rešitev pa naloga zaposlenih.

Projektiranje sestave asfaltnih zmesi

Projektiranje sestave asfaltnih zmesi pomeni izbiro materialov in njihovega razmerja v sestavi, ki je potrebna za optimalno zagotovitev zahtevanih lastnosti glede na vrsto asfaltne zmesi.

Pri sestavi upoštevamo zakonitosti načrtovanja sestave in parametre, ki na asfaltne zmesi učinkujejo v času njihove dobe trajanja.  V Sloveniji je uveljavljen postopek, ki temelji na teoriji votlin in je opredeljen v tehnični specifikaciji za ceste pod imenom TSC 06.730 in zajema naslednje aktivnosti:

 • Zbiranje informacij o prometni in klimatski obremenjenosti ter položaji asfaltne plasti v voziščni konstrukciji (določitev projektne naloge)
 • Vzorčenje materialov, namenjenih za izdelavo asfaltne zmesi: zmesi kamnitih zrn, bitumna polnila in dodatkov
 • Določitev lastnosti vzorčnih materialov s standardnimi postopki
 • Izračun sestave ustrezne zmesi kamnitih zrn
 • Pripravo asfaltne zmesi z različnimi deleži bitumna ter izdelava preskušancev
 • Določitev prostorske gostote in navidezne gostote asfaltne zmesi in preskušancev ter izračun vsebnosti votlin v preskušancih in stopnje zapolnjenosti votlin v zmesi  kamnitih zrn z bitumnom
 • Določitev napetostno-deformacijskih lastnosti asfaltne zmesi po postopku po Marshallu.

Za določitev s standardi pogojene sestave v Sloveniji največkrat uporabljamo postopek projektiranja po Marshallu. Postopek nosi ime po ameriškem inžinirju Bruce Marshall-u, ki ga je izpopolnil do mere, da ga je kot standardnega že leta 1948 sprejel US Corps of engineering in se je kasneje uveljavil po celem svetu. Z njegovim postopkom se ugotovi delež veziva po želeni gostoti, ki zagotavlja že minimalno stabilnost.

Postopek projektiranja asfaltne zmesi po Marshallu je sestavljen iz naslednjih osnovnih korakov:

 • Izbire kamnitega materiala
 • Izbire veziva
 • Priprave vzorcev (vključno z zgoščanjem)
 • Določitve stabilnosti in tečenja
 • Izračuna gostote in vsebnosti votlin
 • Izbire optimalnega deleža veziva

Postopki projektiranja se lahko izvedejo v laboratoriju, asfaltnem obratu ali s kombinacijo obeh. Proizvajalec asfaltne zmesi izda na osnovi rezultatov poskusov, presoje certifikacijskega organa na asfaltni bazi in izdanega certifikata izjavo o skladnosti za certificirano zmes.