Modrost – S pravim odnosom razvijanja podjetja v razmerju potreb in možnosti trga, smo od enega zaposlenega pripeljali podjetje v rang velikosti srednjih podjetij.

Argumentiranje – Pri vsaki storitvi za naročnika izvedemo celotno rešitev – od svetovanja, prilagajanja … do načina plačevanja, ki temelji na začetni transparentni ponudbi.

Poštenost – Smo vesten, resen in zanesljiv poslovni partner, ki svoje odlike kaže v dejansko izvedenem projektu.

Resnica – Pri sodelovanju z naročniki prikažemo vse možnosti sodelovanja in razkrijemo vse cene.

Inovativnost – Iskanje najboljših rešitev je naše vodilo, odzivnost na spremembe okolja stalnica in iskanje še boljših rešitev pa naloga zaposlenih.

Strokovno svetovanje

Nudimo vam strokovno svetovanje.

Projektiranje

Projektiranje sestave asfaltnih zmesi pomeni izbiro materialov in njihovega razmerja v sestavi, ki je potrebna za optimalno zagotovitev zahtevanih lastnosti glede na vrsto asfaltne zmesi.

Geodezija

Opravljamo meritve delovnih površin.

Gradbena, zemeljska in kanalizacijska dela

 • Izkopi
 • Nasipi
 • Fino planiranje
 • Kanalizacija (meteorna in fekalna)
 • Druga kabelska kanalizacija
 • Dobava in vgradnja robnih elementov (robniki, lamele,..)
 • Oporni zidovi in zložbe iz različnih materialov
 • Izvedba meritev utrjenosti podlage

Asfaltiranje

 • Proizvodnja in prodaja asfaltnih zmesi
 • Dobava in vgradnja asfalta (strojno , ročno)
 • Sanacija obstoječih asfaltni površin (krpanje, izravnave, sanacija razpok)

Tlakovanje s prefabriciranimi elementi

 • tlakovci
 • granitne kocke

Vzporedne dejavnosti

 • Inženiring gradbenih storitev (vodenje, nadzor)
 • Prodaja gradbenega materiala